Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! Szanowni Państwo!

To już druga edycja warsztatów szkoleniowych poświęconych technologiom stosowanych w terapii cukrzycy

Celem warsztatów jest propagacja nowoczesnych technologii wykorzystywanych w leczeniu cukrzycy wśród lekarzy a zwłaszcza diabetologów oraz wprowadzenie technologii do codziennej praktyki. Tematyka dotyczyć będzie zarówno nowoczesnych/innowacyjnych  terapii cukrzycy oraz technik monitorowania glikemii:

 nowoczesne pompy insulinowe

 różne systemy monitorowania glikemii

 zarządzanie cukrzycą: digitalizacja oprogramowania/chmura urządzeń medycznych - pomp insulinowych, glukometrów, systemów do monitorowania glikemii

 szkolenie z interpretacji/analizay raportów, wirtualne tele-porady

Wykładowcy do wysokiej klasy specjaliści, wybitni w swojej dziedzinie z bogatą praktyką dotyczącą stosowania nowych technologii w terapii cukrzycy.

Warsztaty są przewidziane dla każdego lekarza-diabetologa/pielęgniarki pragnącego nauczyć się nowoczesnej diabetologii. Będzie możliwość porozmawiania z ekspertem on-line, analiza i omówienie przypadków z danymi z pomp /glukometrów /systemów monitorowania glikemii


Prezes Fundacji Żyć z Cukrzycą

Dr hab. med. Katarzyna Cyganek

 

Dr hab. med. Katarzyna Cyganek,
Przewodnicząca Oddziału Małopolskiego PTD

Prof. dr hab. Tomasz Klupa,
Konsultant Wojewódzki d/s diabetologii

Prof. dr hab. Maciej Małecki, 
Kierownik Katedry i Kliniki 
Chorób Metabolicznych UJCM