Drogie koleżanki, Drodzy koledzy! Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję tego typu konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącą technologii stosowanych w terapii cukrzycy

Celem konferencji jest propagacja nowoczesnych technologii wykorzystywanych w leczeniu cukrzycy wśród lekarzy a zwłaszcza diabetologów. Tematyka dotyczyć będzie zarówno nowoczesnych/innowacyjnych  terapii cukrzycy oraz technik monitorowania glikemii:

  • nowoczesne pompy insulinowe - nie tylko komfort ale terapia w dążeniu do celu
  • różne systemy monitorowania glikemii - Libra, Guardian, Eversense
  • zarządzanie cukrzycą: oprogramowania do zczytywnia urządzeń medycznych - pomp insulinowych, glukometrów, systemów do monitorowania glikemii
  • aplikacje medyczne pomocne w leczeniu cukrzycy poświęcone -żywieniu, aktywności fizycznej, wirtualny dzienniczek samokontroli
  • szkolenie z interpretacji wygenerowanych raportów, tworzenie raportów w chmurze - jak z nich korzystać, możliwość wirtualnych wizyt

Zaproszeni wykładowcy do wysokiej klasy specjaliści , wybitni w swojej dziedzinie z bogatą praktyką dotyczącą stosowania nowych technologii w terapii cukrzycy. Przy współpracy z firmami medycznymi planowane jest praktyczne szkolenie lekarzy z możliwością ćwiczenia i jednoczesnego zadawania pytań ekspertom w dziedzinie nowoczesnych urządzeń

Do zobaczenia na Krakowskich Warsztatch Technologicznych !

W imieniu Komitetu Naukowego 

 

Dr. hab.med. Katarzyna Cyganek,
Przewodnicząca Oddziału Małopolskiego PTD

Prof. dr hab. Tomasz Klupa,
Konsultant Wojewódzki d/s diabetologii

Prof. dr hab. Maciej Małecki, 
Kierownik Katedry i Kliniki 
Chorób Metabolicznych UJCM