Program

9.30 - 10.00   Kawa powitalna
10.00 - 11.00  

Nowoczesne pompy insulinowe, systemy monitorowania glikemii, raportowanie danych ze strony pacjenta/ lekarza, interpretacja danych przez lekarza – cz.1; Prof. Tomasz Klupa, edukator

11.00 - 12.00  

Nowoczesne pompy insulinowe, systemy monitorowania glikemii, raportowanie danych ze strony pacjenta/ lekarza, interpretacja danych przez lekarza – cz.2; Dr hab. Katarzyna Cyganek, edukator

12.00 - 12.40   lunch 
12.40 - 13.25  

Kontrola cukrzycy jeszcze nigdy nie była tak prosta ! Nowoczesne monitorowanie glikemii za pomocą skanowania.

(Połączenie z pacjentem on-line,  generowanie raportów i interpretacja danych).

– cz.1; Lek. Jerzy Hohendorff, edukator

13.25 - 14.10   Samokontrola glikemii, glukometry sprzężone z wirtualnym dzienniczkiem, aplikacje telefoniczne dotyczące samokontroli i zarządzania cukrzycą, interpretacja zapisu danych –cz.2; Dr. Przemysław Witek, edukator
14.10 - 14.40   Kalkulator bolusa w aplikacji telefonicznej, połączenie z pacjentem online – Dr hab. Beata Kieć-Wilk, edukator
14.40 - 15.10   Połączenie z pacjentem w chmurze, interpretacja danych z CGM - Dr. mgr. inż. Bartłomiej Matejko, edukator